Människor ibland i en situation utan att märker själv fortsätter hitta en väg för att inte förlora något viktigt i sitt liv som en person,något material.

Hur ?

Ja sådär en blir nertryck som kan känna sig mindre viktig och duger inte för någon. Då personer börjar göra extra ansträngningar för att vara där man är användbar och gör nytta.

Hur ?

Som i en grupp alla har sina färdigheter mer eller mindre.

De som t.ex. har högre utbildning  eller mera makt kan skrämma den som har mindre utbildning och känns mindre i gruppen.

Den som känner sig mindre i gruppen hamnar i en fas gör extra ifrån sig bara för att accepteras i gruppen.

Varför är det så ?

Personer känner sig viktigt i gruppen annars ensam kan bli oviktigt,mindre värdig.

Våra rädslor gör att vi blir utnyttjat eller känner oss en som inte har några färdigheter. 

Det kan vara i ett partnerskap samma sak i regel om du tar mer ansvar så är det lugnt .

Tänk så ta i handen en liten sten , streck din hand framme och du ska hålla stenen såhär i timmar först du tänker det här ingenting.

Men efter halv timme börjar känna något tungt . Tänk dig många timmar du på den ställningen axlarna gör ont armar svaga och skakar händerna och det känns du håller en ton sten . Men när du släpper den och det börjar smärtan avta efter det du är inte tvungen att  hålla den nu mer då det känns så fri och lättat. Innan man provar inte så vet man inte hur är det känns egentligen.

I alla förhållande efter ett tag en har mera makt över den andra partner så fortsätter livet tills man vaknar hur man blir utnyttjat eller inte orkar fortsätta sådär mera.

Det är ofta händer grupper eller i partnerskap man hamnar i en sån situation och den som är mest känner sig mindre gör mer offringar än den andra . Det är som om jag  gör det nu senare kan det ändra och jag blir uppskattat eller en bra relation med den som tryckerner mig.Men nej; tyvärr kommer aldrig funka så ! Ur mina och alla jag som känner så väl hade samma stution så att vet jag av all erfarenheterna tyvärr funkar inte så!

Om det skadat död läge på en situation försök inte rädda kommer du skada dig i den stationen .

Helt enkelt offer är det du bara ingen annan och det du som orsaken för det hela stuationen .

Som Stockholm syndrom gör utan att tänka gör bara men hållaaaa dags att vakna!!!!