Vad jag väntar på?

Allting har sin tid och med sin takt.

Men 

vad jag väntar på?

Ja hitta din mening i livet?

Hur kan jag veta att jag hittade den?

Ja du kommer känna då!

Vad jag vill att hitta mening i livet?

Du kommer förstå och t.o.m. känna i dina ådror !

Kan du reflektera lite mer vad egentligen med livet och med mig göra?

Ja sådär ;det är min tolkning 

Vi har ett syfte komma till världen och den är  bestämd innan vi kom till livet .

Genom att vår sökandet ,medvetandet eller omedvetet.

Något som ligger i oss i kärnan djup in i vår själ.

Det ska du få svar dina frågor som du inte ens viste om.

Din uppgift hitta de utan att du letar efter svar.

Den sker så naturlig utan att man vet om den eller planerar.Din själ och hjärta kommer hitta sina svar på slutändan .

Men om du är inte tillräcklig vaken med ditt sökandet.

Så kommer du inte klara den i denna liv.

Man har sina frågor och  svar inom sig .

Det är inte kopplats till någon 

Alla har sin uppgift innan kommer till livet.Min uppgift hitta min mening i mänskligheten och ge mig den som jag har inte fått i tidigare uppdrag . Som kärlek ,som bli räknad utav mig själv och min själsfränden ! 

Jag vet att uppoffringar som jag  hade i tidigare uppdrag och finns spår i nuvarande liv igen.Vad den som inte offrar sig allt för mycket för andra bara försöka hitta rätt balans mellan allt .