Jag vet att man har sina brister inombords .

Ibland man hamnar på en situation 

Då kan man inte kontrollera sig .

Egentligen man vill väl, vill nå till den man gör utbrott eller försöka tala förståndigt .

Det går inte beskriva hur man känner just då.

Ilska ? Som man känner det går inte bli förstod.

Kan man känna sig hjälplös ? 

Det kanske vill man säga rak på saken 

Men det blir missförstånd och fel tolkningar

Ja hur kan man göra för att inte bli uppfattat fel?

Har du känt någon gång att språket räckte inte till?ibland vad du än använder för ord det blir ändå fel.

Har du tänkt ibland de som du berättar om ett ämne och alla som lyssnar och uppfattar dig helt annat. Och tolkar på helt annat sätt.

Blir det förstod ? Det är du som  försökte förklara ?

Jag vet att  man har ett sätt berätta och ett sätt använda språket.

Men kropp språket  säger lite mer än att tala.

 

Kombination av språk och kroppen kan det bli

Helt annat karaktär 

Vad blir då slut ända ?

Är det språket som förmedlar till 

Eller kropp språket gör det?

Eller kan det vara tredje kombination till kommunicera med yttre världen som tolkar och uppfattar dig från den tredje sidan du har?  

Ett annat sätt som världen uppfattar dig.