Makten styr !

I samhälle  maktens influensa som blir alltför mycket .

Vad har du för makt?

Ja om man som en vanlig arbetare har kanske inte något särkild mycket makt men  kan varieras på grund av omständigheterna. Om man vill  högre post som kan styra andra  och som en personal ansvarig också sin roll ock har  sin lila makt som anställd till en företag .

Företags chef har sin stora makt men kan var begränsat när det finns en ännu högre position över.

Den personal ansvariga måste tänka på allt för att kunna förtjäna sin post som den befinner sig i.

För att var kvar på den position då måste man stänga  av vissa mänskliga känslor.

Du måste ibland var den som hatade av dina anställda för att kunna styra.

Du måste spara eller göra extra arbete för en som högre position än dig .

Den som högre än din position kan ställa krav på dig för att du måste klara av kraven.

I alla arbete platser som makten styr.

Högre chef på sin post kan delegera till en under som ska göra allt jobbet åt chefen.

Den personlig ansvar måste ge arbete den  som ska göras alltså grovarbete den hårda arbete för målet ska uppnås som en reaktion.

Den högre trycker på en knapp gör jobbet 

och systemet fungerar så egentligen.

Därför makten tar över när en tänker okej om jag har  samma kunskaper en vacker dag kommer jag trycka på knappen.

Vilken drift får dig att nå ditt mål ?

Pengar ?

Bekräftelse ?

Bli sed av andra?

 Bekvämheten   ?      

Att styra andra ?

Vilken känsla får du när du kan styra ?

När du styr gör du som du känner eller som en annan  på en högre post ger dig uppdrag du ska göra som den önskar?

Blir du nöjd med ditt arbete ?

Talar du med ditt hjärta när du gör något som mot dina värderingar men ändå måste göras ?

Älskar du verkligen det du sysslar med?

Känns det fri när du arbetar?

Känns det rätt när du gör som står på ditt avtal?

Vill du ha makten så får du 

Men när din tid över lämnar du makten till nästa som vill  ha makten till att styra.

Jag tycker man måste jobba 

men med något man vill göra och utveckla samt hitta sin mening i livet och gör njuta såklart.

 Annars 

Vi alla i samhälle och i jordklotet är : 

moderna tidens  slavar.

Vare sig du håller om med mig eller inte 

men du kan inte hitta motsatsen heller.

Man är köpt för sin tjänst .

Om du har makt eller inte inget är förevig.

Jag väljer kärleken och ska sprida kärleken så gott jag kan.

Kärleken har den eviga makten!