När vetenskapen räcker inte då söker man en högre makt.

Det kan vara med religon göra allt annat som svarar hoppet.

Tänkt du älskar en och den personen nära döden eller något liknande och du vill inte ska ske inte nu , det för tidigt, du är inte redo , vill inte den  ska lämna dig för alltid .

Då räcker inte vetenskapen så söker du ännu större makt nånstans som kan inte förklaras hur eller vad .

Just den behoven och tanken ger dig stor kraft och tro inom dig .

Nu tro kan ge dig något mirakel och kan ske .

Som kan inte  förklaras men det kan  ske.

Det är en tröst eller hopp och det är vårt natur som människor håller i den med  själen.

Just därför tror jag på en stor makt 

Du kan kalla den för gud,

För en ande

Någon stort energi av naturen

Naturens kraft som alla små varelse även vi människor som avslutar oss till.

Jag tror på gud kan inte beskriva 

Hur ser ut en gud 

Men kan känna närvaro av guden när jag behöver känna min gud är med mig då .

Min tro kan ge hopp och tröst även om det händer något som  jag inte vill och lämnar mig för alltid.

Min tro eller gud är med mig ovillkorlig