Det en finns bland samhälle som 

Egentligen tycks normer i normala normer som är ramade 

Tänk så du är med en grupp som pratar diskuterar och ni delar varandras åsikter!

Tycker du att du får fram dina egna åsikter?

Eller vad du vill föra fram  till den gruppen?

Ensam är du individel och har åsikter om livet och hur man borde vara och leva .

Du har så olika tankar och åsikter och av andra i gruppen tycks så utopis kanske det kan ändra leda till något bra för alla .

Men 

Gruppen känner inte så inför en förändring 

åsikten kan skaka andras trygga liv.

De accepterar inte dina åsikter t.o.m.kan säga du pratar inte som vi ! Så får du inte fram i deras värld dina åsikter .

För att de har ramat markerat tydligt

I en ram som de tycker i normala normer 

Hur länge varar den , tror du?Som om har de ett avtal med sina normala ramade normer ?

Har du garanterat någon livets ut till något?

Hur ska du göra då om du inte kan då i livets ut garantin på den du gör eller lovar?

Vem garanterar ditt liv ? För dig att du kommer leva om du vill ett avtal med gud eller någon du tycker kan ge dig den? 

Tror du på  allt du äger kommer förbli kvar i ditt liv ?

Tror du gruppen du tillhör kommer vara med dig så länge du finns vid liv eller efter?

Kan du vara säkert om deras lojalitet?

Vad vill du göra med dina åsikter som inte accepteras av gruppen?

Blir du  dig själv och när du accepterar gruppens regler och ramar?Kommer du leva för dig eller för gruppen?